Objectius

El nostre objectiu és impulsar l’empoderament i responsabilització veïnal sobre l’aigua a Vilamajor, efectuant un pas endavant en la construcció d’un Vilamajor més comunitari i participatiu. Així doncs, volem promoure i desenvolupar un procés per recuperar el control de la gestió de l’aigua per part de la ciutadania. Aquest procés pot arribar a incloure tot el cicle de l’aigua:

– Com s’extreu?
– Com es tracta?
– Com arriba al veïnat?
– Com es recull i es depura?

Per tal d’aconseguir-ho, entenem que el que ara toca és donar-nos temps i informació com a veïnat per poder saber quines opcions reals de models de gestió fora de la concessió tenim per als propers anys. Un cop haguem decidit la forma que més s’adequa, desenvolupar les estructures i organismes que requereixi i implementar-ho. Quan s’hagi arribat a aquest punt la feina de replantejament no s’aturarà, sinó que seguirem buscant maneres d’anar fent la gestió de l’aigua progressivament més comuna a mesura que hi hagi la força i determinació veïnal per fer-ho.

Per què apostem per una gestió comunitària?

Perquè l’aigua és un bé comú, està considerat un Dret Humà i hauria d’estar fora de la lògica mercantil i de l’afany de lucre. Els beneficis haurien de revertir en baixades de tarifes, millores en la qualitat i reducció d’impacte ambiental enlloc de ser repartits en dividents.
Perquè l’aigua és un bé essencial per la vida, i ningú hauria de patir un tall de subministrament per motius econòmics.
Perquè estem en un país de clima mediterrani, on el canvi climàtic fa que hi hagi cada cop més escassetat d’aigua. En aquest escenari, el control d’aquest recurs ha d’estar en mans de la població, i no subjecte a interessos privats.
Perquè l’aigua és un bé estratègic, i estem cedint tot el coneixement i el saber-fer al sector privat.
Perquè a una empresa privada mai li interessarà compartir informació per qüestions de mercat, de manera que mai serà possible la transparència.
Perquè està comprobat que la gestió privada no és més eficient, sinó més aviat el contrari.
Perquè a una empresa privada amb afany de lucre no li interessarà invertir a llarg termini.
Àmbit territorial

Començarem per Sant Antoni de Vilamajor perquè ara es dóna l’oportunitat, però entenem que Sant Antoni i Sant Pere comparteixen esperit de poble conjunt, i per tant volem treballar amb la visió a mig-llarg termini centrada en Vilamajor (SAV i SPV).